Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy trả lời các câu hỏi sau - Người ta sử dụng kĩ thuật gen vào mục đích gì? - Kĩ thuật gen gồm những khâu chủ yếu nào? - Công nghệ gen là gì?

Hãy trả lời các câu hỏi sau

- Người ta sử dụng kĩ thuật gen vào mục đích gì?

Gợi ý làm bài:

Kĩ thuật gen là tập hợp các phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển động thông tin di truyền từ một cá thể của một loài sang cá thể của loài khác.

- Kĩ thuật gen gồm những khâu chủ yếu nào?

Gợi ý làm bài:

Kĩ thuật gen gồm các khâu cơ bản:

    + Khâu 1: Tách ADN NST của tế bào và tách phân tử  ADN dùng làm thể truyền từ một tế bào khác.

    + Khâu 2: Tạo ADN tái tổ hợp ( ADN lai) bằng cách cắt ADN của tế bào cho và phân tử ADN làm thể truyền ở vị trí xác định nhờ enzim cắt chuyên biệt. Ghép ADN của tế bào cho vào ADN thể truyền nhờ enzim nối.

     + Khâu 3: Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận và nghiên cứu sự biểu hiện của gen được chuyển.

- Công nghệ gen là gì?

Gợi ý làm bài:

Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.