Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy trả lời các câu hỏi sau: - Công nghệ tế bào là gì?

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Công nghệ tế bào là gì?

Gợi ý làm bài:

Công nghệ tế là ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

- Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện những công việc gì? Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc?

Gợi ý làm bài:

Để nhận được sản phẩm từ quá trình nuôi cấy tế bào, ta phải thực hiện các bước sau:

      + Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang đi nuôi cấy để tạo mô non ( mô sẹo)

       + Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mô non để chúng phân hóa thành các cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chính có kiểu gen hoàn toàn như dạng gốc vì đây là con đường sinh sản vô tính, cá thể mới sinh ra từ bộ phận của cá thể cũ, không có sự hợp nhất với một tế bào khác.