Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy quan sát hình 29.1 và trả lời các câu hỏi sau: + Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Đao và bộ NST của người bình thường. + Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua những đặc điểm bên ngoài nào?

Hãy quan sát hình 29.1 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Đao và bộ NST của người bình thường?

Gợi ý làm bài:

Bệnh nhân Đao có bộ NST thừa một chiếc ở cặp NST số 21. Bộ NST của người bị bệnh Đao gồm 45 NST.

+ Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua những đặc điểm bên ngoài nào?

Gợi ý làm bài:

Bệnh nhân Đao có các biểu hiện qua hình thái bên ngoài: bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi thè ra, mắt hơi sâu và một mí, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau và ngón tay ngắn.