Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 21.1 và trả lời các câu hỏi sau: - Cấu trúc của đoạn gen bị biến đổi khác với cấu trúc của đoạn gen ban đầu như thế nào? Hãy đặt tên cho từng dạng biến đổi đó. - Đột biến gen là gì ?

Quan sát hình 21.1 và trả lời các câu hỏi sau:

- Cấu trúc của đoạn gen bị biến đổi khác với cấu trúc của đoạn gen ban đầu như thế nào? Hãy đặt tên cho từng dạng biến đổi đó.

Gợi ý làm bài:

So sánh số lượng và trình tự các cặp nucleotit ở đoạn (b), (c), (d)  so với đoạn (a) ta nhận thấy như sau:

Đoạn (b)  là đột biến gen dạng mất ( cặp X-G)

Đoạn (c) là đột biến gen dạng thêm ( cặp T-A)

Đoạn (d) là đột biến gen dạng thay thế ( cặp A-T thành cặp G-X)

- Đột biến gen là gì ?

Gợi ý làm bài:

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ thể tới phân tử ADN  xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người gây ra