Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bảng 61 đưa ra một số qui định của Luật Bảo vệ môi trường. Hãy điền tiếp vào cột bên phải còn bỏ trống: Hậu quả có thể có nếu như không có Luật Bảo vệ môi trường.

Bảng 61 đưa ra một số qui định của Luật Bảo vệ môi trường. Hãy điền tiếp vào cột bên phải còn bỏ trống: Hậu quả có thể có nếu như không có Luật Bảo vệ môi trường.

Gợi ý làm bài:

Nội dung Luật Bảo vệ môi trường quy định Hậu quả có thể có nếu không có Luật bảo vệ môi trường
Khai thác rừng Cấm khai thác bừa bãi. Không khai thác rừng đầu nguồn Khai thác không có kế hoạch                                            Khai thác cả rừng đầu nguồn.
Săn bắt động vật hoang dã Nghiêm cấm Chất thải đổ không đúng chỗ làm ô nhiễm môi trường
Đổ chất thải công nghiệp, rác thải hóa học. Quy hoạch bãi rác thải, nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường. Đất sử dụng bất hợp lí gây lãng phí và thoái hóa đất.
Sử dụng chất độc hại như chất phóng xạ và các hóa chất độc khác,… Có quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch cải tạo đất. Chất độc hại gây nhiều nguy hiểm cho con người và các sinh vật khác.
Khi vi phạm các điểm cấm của Luật Bảo vệ môi trường, gây sự cố cho môi trường. Có biện pháp sử dụng các chất một cách an toàn, theo tiêu chuẩn quy định, phải xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp. Cơ sở, cá nhân vi phạm không có trách nhiệm đền bù không  ngăn chặn được hành vi phá hoại môi trường có thể xảy ra tiếp theo