Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

- Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1,2,3...) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột "Ghi kết quả".

 - Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải ( kí hiệu bằng a,b,c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1,2,3...) gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi vào cột "Ghi kết quả".

Gợi ý làm bài:

Bảng 53.1 Những hoạt động của côn người ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên

Hoạt động của con người Ghi kết quả Hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên
1. Hái lượm 1-a a) Mất nhiều loài sinh vật
2. Săn bắt động vật hoang dã 2-a,h b) Mất nơi ở của sinh vật
3. Đốt rừng lấy đất trồng trọt 3- tất cả c) Xói mòn và thoái hóa đất.
4. Chăn thả gia súc 4- a,b,c,g,h d) Ô nhiễm môi trường
5. Khai thác khoáng sản 5- a,b,c,d,g,h e) Cháy rừng
6. Phát triển nhiều khu dân cư 6- a.b.c.g.h g) Hạn hán
7. Chiến tranh 7-tất cả h) Mất cân bằng sinh thái

 

- Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo em, đó là những hậu quả gì?

Gợi ý làm bài:

- Cây rừng bị mất gây xói mòn đất

- Nước mưa chảy trên bề mặt không bị cây rừng ngăn cản nên dễ xảy ra lu lụt, nhất là lũ quét gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân và gây ô nhiễm môi trường.

- Lượng nước ngấm xuống các tầng đất sâu nên lượng nước ngầm giảm.

- Mất rừng làm cho lượng khí hậu thay đổi, lượng mưa giảm.

- Mất nhiều loài sinh vật và nơi ở của các loài sinh vật làm giảm đa dạng sinh học, dễ gây mất cân bằng sinh thái.