Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

- Ngoài các ví dụ trong SGK, hãy lấy một ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh và ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quần thể trong quần xã.

- Ngoài các ví dụ trong SGK, hãy lấy một ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh và ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quần thể trong quần xã.

Gợi ý làm bài:

Sau những mùa lụt ở Đồng bằng Sông Cửu Long, số lượng các loài chuột giảm rất mạnh nhưng sau đó nguồn thức ăn dồi dào và sự cạnh tranh không cao nên số lượng chuột lại tăng lên nhanh chóng.

- Theo em, khi nào thì có sự cân bằng sinh học trong quần xã?

Gợi ý làm bài:

Cân bằng sinh học trong quần xã sinh vật biểu hện khi số lượng sinh vật trong quần xã được khống chế ở một mức độ phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.