Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy đánh dấu X vào ô trống trong bảng 47.1 những ví dụ về quần thể sinh vật và tập hợp các cá thể không phải là quần thể sinh vật.

Hãy đánh dấu X vào ô trống trong bảng 47.1 những ví dụ về quần thể sinh vật và tập hợp các cá thể không phải là quần thể sinh vật.

Gợi ý làm bài:

Bảng 47.1. Các ví dụ về quần thể sinh vật và không phải quần thể sinh vật

Ví dụ Quần thể sinh vật Không phải quần thể sinh vật
Tập hợp các cá thể rắn hổ mang, cú mèo, lợn rừng sống trong một rừng mưa nhiệt đới. X  
Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam   X
Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung trong một ao. X  
Các cá thể rắn hổ mang sống ở 3 hòn đảo cách xa nhau. X  
Các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa. Các cá thể chuột đực và cái có khả năng giao phối với nhau sinh ra chuột con. Số lượng chuột phụ thuộc nhiều vào số lượng thức ăn trên đồng.   X