Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào hình 12.1(sgk trang 77),hãy cho biết trên Trái Đất có những đai khí áp và những đới gió nào?

Dựa vào hình 12.1(sgk trang 77),hãy cho biết trên Trái Đất có những đai khí áp và những đới gió nào?

Hướng dẫn giải:

- Trên Trái Đất có 7 đai khí áp: đai áp thấp xích đạo, hai đai áp cao chí tuyến, hai đai áp thấp ôn đới và hai đai áp cao cực.

- Các đới gió trên Trái Đất: gió mậu dịch (Tín phong), gió Tây ôn đới, gió Đông cực.