Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào sơ đồ trên, em hãy trình bày các khái niệm về hàng hóa, dịch vụ, vật ngang giá?

Dựa vào sơ đồ trên, em hãy trình bày các khái niệm về hàng hóa, dịch vụ, vật ngang giá?

Hướng dẫn giải:

- Hàng hóa: Vật đem ra trao đổi trên thị trường. Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị. Bất cứ cái gì có thể đem ra thị trường để bán và thu được tiền đều có giá trị hàng hóa, đều trở thành hàng hóa: từ những vật phẩm tiêu dùng, vật tư, máy móc, các tác phẩm nghệ thuật, các bằng phát minh sáng chế, các loại dịch vụ,... cho đến tài nguyên, sức lao động.
- Dịch vụ: Trong thị trường, dịch vụ được hiểu là “vật” đem ra trao đổi trên thị li-ường.
- Vật ngang giá: Để làm thước đo giá trị hàng hóa (ví dụ, như giá hàng hóa quy ra thóc, vàng hay tiền,...), giữa người bán và người mua phải chọn vật ngang giá. Vật ngang giá hiện đại là tiền tệ.