Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1: Nghiên cứu các trường hợp sau: Người con trai và người con gái bình thường, sinh ra trong gia đình đã có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh.

Câu 1: Nghiên cứu các trường hợp sau: Người con trai và người con gái bình thường, sinh ra trong gia đình đã có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh. Trả lời các câu hỏi sau:

- Em hãy thông tin cho đôi trai, gái này biết đây là loại bệnh gì?

Gợi ý làm bài:

Đây là loại bệnh di truyền, do gen quy định và có khả năng di truyền từ đời này sang đời khác.

- Bệnh do gen trội hay gen lặn quy định? Tại sao?

Gợi ý làm bài:

Bệnh do gen lặn quy định vì ở đời trước của hai gia đình này đã có người mắc bệnh.

- Nếu họ lấy nhau, sinh con đầu lòng bị câm điếc bẩm sinh thì họ có nên tiếp tục sinh con nữa không? Tại sao?

Gợi ý làm bài:

Không nên tiếp tục sinh con vì họ đã có gen lặn gây bệnh.

 Câu 2: Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tại sao kết hôn gần làm suy thoái nòi giống ?

Gợi ý làm bài:

Kết hôn gần tạo cơ hội cho những gen lặn gây hại dễ gặp nhau ở thể đồng hợp, gây suy thoái nòi giống.

- Tại sao những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ tư trở đi thì được Luật Hôn nhân và gia đình cho phép kết hôn với nhau?

Gợi ý làm bài:

Vì ở đời thứ tự trở đi sự sai khác về mặt di truyền nhiều hơn, các gen lặn có hại khó gặp nhau hơn.