Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1: Quan sát hình 28.1 a,b và cho biết: - Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào là tính trạng trội? - Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao? Câu 2: Hãy vẽ sơ dồ phả hệ của cac trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau: - Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định? - Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan với giới tính hay không? Tại sao?

Câu 1: Quan sát hình 28.1 a,b và cho biết:

- Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào là tính trạng trội?

Gợi ý làm bài:

Đời con ( F1) chỉ có mắt màu nâu; con trai và con gái mắt nâu, lấy vợ hoặc chồng mắt nâu cho các con cháu có mắt nâu hoặc đen. Kết quả trên chứng tỏ mắt nâu là trội vì có hiện tượng phân li ( xuất hiệnmắt đen ở đời cháu F2)

- Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao?

Gợi ý làm bài:

Trong 2 gia đình được lập phả hệ để nghiên cứu di truyền màu mắt ở F2 tính trạng mắt nâu và mắt đen biểu hiện ở cả nam và nữ, điều đó cho thấy gen quy định tính trạng này không nằm trên NST giới tính mà nằm trên NST thường.

Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ phả hệ của các trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau:

- Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định?

Gợi ý làm bài:

Tính trạng mắc bệnh xuất hiện ở F1 => tính trạng không mắc bệnh là trội.

- Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan với giới tính hay không? Tại sao?

Gợi ý làm bài:

Trong trường hợp này ta nhận thấy nam giới dễ mắc bệnh hơn vì vậy sự di truyền máu khó đông có liên quan đến giới tính ( gen quy định bệnh máu khó đông nằm trên NST giới tính)