Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1: Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây Câu 2: Từ những quan sát được và từ các tư liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau: - Sự biểu hiện ra ngoài kiểu hình của một một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trong các yếu tố ấy, yếu tố nào được xem như là không biến đổi? - Thường biến là gì?

Câu 1: Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây

Gợi ý làm bài:

Quan sát lá cây rau mác ở 3 môi trường sống khác nhau: trong nước, trên mặt nước và trong không khí. Tuy nhiên kiểu geb của chúng lại đều giống nhau, nhưng trong 3 môi trường khác nhau chúng lại có hình dạng khác nhau. Trong nước hình mũi dác dài và nhọn do được nước nâng đỡ để tránh tác động của sóng. Trên mặt nước diện tích lá rộng để dễ nỏi và tăng diện tích tiếp xúc với ảnh sáng. Bên trên môi trường không khí lá có hình mũi dác nhưng ngắn và nhỏ hơn để tránh tác động của gió.

Câu 2: Từ những quan sát được và từ các tư liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Sự biểu hiện ra ngoài kiểu hình của một một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trong các yếu tố ấy, yếu tố nào được xem như là không biến đổi?

Gợi ý làm bài:

Từ các ví dụ ở phần trên ta thấy sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào cả kiểu gen và môi trường. Trong các yếu tố đó, yếu tố kiểu gen xem như không biến đổi.

- Thường biến là gì?

Gợi ý làm bài:

Thường biến là những biến đổi kiểu hình, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.