Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và protein? 2.Quan sát hình 19.1 và trả lời các câu hỏi sau: - Các loại Nucleotit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau? - Tương quan về số lượng giữa a.a va nucleotit của mARN khi ở trong ribôxôm?

Gợi ý làm bài:

1. Hãy cho biết cấu trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen và protein?

mARN là cấu trúc trung gian trong mối quan hệ giữa gen và protein, có vai trò truyền đạt thông tin và cấu trúc của protein sắp được tổng hợp từ nhân ra tế bào chất.

2. Quan sát hình 19.1 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại Nucleotit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?
Các loại nucleotit ở mẢN và tẢN kết hợp với nhau từng cặp theo NTBS: A-U ; G-X.


- Tương quan về số lượng giữa axit amin và nucleotit của mARN khi ở trong ribôxôm?

Cứ 3 nucleotit quy định 1 loại axit amin trong chuỗi protein