Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn?

Một số nơi lượng mưa hàng năm tăng lên rất cao như Bắc Quang (Hà Giang) 4802 mm, Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) 3552 mm, Huế 2867 mm và Hòn Ba (Quảng Nam) 3752 mm.

Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn?
Trả lời
Vì các địa điểm này nằm trên địa hình đón gió ẩm.