Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 6.1 (SGK trang 20), nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á.

Quan sát hình 6.1 (SGK trang 20), nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á.
Trả lời
Dân cư Đông Nam Á tập trung chủ yếu ở vùng ven biển và các đồng bằng châu thổ.