Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Trong các thói quen ăn uống khoa học, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

- Thói quen ăn uống khoa học: Ăn uống hợp vệ sinh, ăn chậm nhai kĩ và hợp khẩu vị.

- Thói quen chưa khoa học: Sau khi ăn chưa có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Các bài học nên tham khảo