Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em đã bao giờ bị đứt tay hay một vết thương nào gây chảy máu hay chưa? Vết thương đó lớn hay nhỏ, chảy máu nhiều hay ít? Và lúc đó em đã tự xử lí hay được xử lí như thế nào?

Em đã bao giờ bị đứt tay hay một vết thương nào gây chảy máu hay chưa? Vết thương đó lớn hay nhỏ, chảy máu nhiều hay ít? Và lúc đó em đã tự xử lí hay được xử lí như thế nào?

Em bị đứt tay trong lúc nấu ăn. Vết thương nhỏ, chảy ít máu  nên em từ dùng gạc để cầm máu. Vết thương sau khi được băng đã ngừng chảy máu.