Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bản thân em đã miễn dịch với bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đo và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng chích ngừa

Bản thân em đã miễn dịch với bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đo và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng chích ngừa

thường là bệnh đậu mùa

Bệnh tiêm phòng: uốn ván, lao, sởi, bạch cầu,...