Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, các chất độc, các chất thừa khỏi cơ thể để duy trì ổn định môi trường trong (cân bằng nội môi).