Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu một số ví dụ về sự thích nghi của cây ở cạn với môi trường

Nêu một số ví dụ về sự thích nghi của cây ở cạn với môi trường

Ở những nơi đất kho, thiếu nước thường có những cây mọng ước như xương rồng ( lá thường tiêu giảm hoặc tiêu biến thành gai hạn chế sự thoát hơi nước). 

Những cây ưa ẩm như cây lá dong, vạn niên thanh... thường mọc trong rừng già ( ít ánh sáng).

Những cây cần ít nước ( kê, hương lau) lại sống ở nhũng nơi đất khô. Các loại rau cần nhiều nước thường sống ở những nơi đất ẩm và cần được tưới luôn.