Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy xác định vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1 (SGK trang 145).

Hãy xác định vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1 (SGK trang 145).
Trả lời
Vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1 :
- Apalit: Lào Cai.
- Đất hiếm: Lai Châu.
- Sắt: Yên Bái, Hà Tĩnh.
- Crôm: Thanh Hóa.
- Titan: Hà Tĩnh.