Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy nêu lên các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng.

Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy nêu lên các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng.
Trả lời
- Sông A-mua bắt nguồn từ miền núi Nam Xi-bia.
- Sông Hoàng Hà, Trường Giang bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng.