Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1: Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Câu 1: Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

* Giống nhau: Đều là những loại thân biến dạng và chứa chất dự trữ cho cây.

* Khác nhau: 

- Củ dong ta là dạng thân rễ nằm ở dưới đất.

- Củ khoai tây:dạng thân củ nằm ở dưới đất.

- Củ su hào: dạng thân củ nằm ở trên đất.