Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày cấu trúc của ốc tai dựa vào hình vẽ

Trình bày cấu trúc của ốc tai dựa vào hình vẽ

Một ống màng chạy dọc suốt ốc tai xương và cuốn quanh trụ thành 2 vòng rưỡi ,gồm màng tiền đình ở phía trên , màng cơ sở có khoảng 24000 sợi liên kết dài ngắn khác nhau ; dài ở đỉnh ốc , ngắn dần khu xuống ống miệng . Chăng ngang từ trụ ốc sang thành ốc .