Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha

- Dây thần kinh tủy là dây pha vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ trước và rễ sau.
+ Rễ sau dẫn xung thần kinh cảm giác.
+ Rễ trước dẫn xung thần kinh vận động.