Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến

Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?

Hướng dẫn giải:

+ Ngày 10 - 10 - 1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương, sau đó lan sang tất cả các tỉnh miền Nam và miền Trung của Trung Quốc.
+ Ngày 29 - 12 - 1911. Chính phú lãm thời được thành lập. tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc và bầu Tôn Trung Sơn làm Tổng thống.
+ Tôn Trung Sơn đã mắc sai lầm là thương lượng với Viên Thế Khái (quan đại thần của nhà Thanh), đồng ý nhường cho ông ta lên lain Tona thốne (2 - 1912). Cách mạng coi như chấm dứt