Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy cho biết một số trận động đất khá mạnh xảy ra ...

Em hãy cho biết một số trận động đất khá mạnh xảy ra những năm gần đây tại khu vực Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ điều gì?
Trả lời
Chứng tỏ sự hoạt động của Tân kiến tạo còn tiếp tục diễn ra ở nước ta.