Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào bảng 31.1 (SGK trang 110), cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích vì sao?

Dựa vào bảng 31.1 (SGK trang 110), cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc và giải thích vì sao?
Trả lời
- Các tháng có nhiệt độ không khí giảm dần từ nam ra bắc là: 10, 11, 12, 1,2,3,4.
- Nguyên nhân là do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.