Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c, 20°c, 30°c.

 Câu 1. Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c, 20°c, 30°c.

Trả lời:

Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c là 5g/ cm3; khi có nhiệt độ 20°c là 17g/cm3 ; khi có nhiệt độ 30°c là 30g/cm3.

 

 

Câu 2. Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53 SGK, cho biết:

-    Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

-    Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Trả lời:

Ở Thành phố Hồ Chí Minh tháng có mưa nhiều nhất là tháng 9, lượng mưa là 327mm. Tháng có mưa ít nhất là tháng 2, lượng mưa là 4,1mm.


Câu 3. Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54 SGK), hãy:

-    Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm.

-    Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Trả lời:

Các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm là: khu vực Trung Mĩ, vùng xích đạo phía Bắc Braxin, vùng ven vịnh Chilê, Inđônêxia, ven vịnh Bengan và vùng ven biển phía Đông ô-xtrây-li-a.

Các bài học nên tham khảo