Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những biện pháp phổ biến trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây ăn quả?

Nêu những biện pháp phổ biến trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây ăn quả?

Hướng dẫn trả lời

+ Biện pháp cơ học:

Dùng tay, vợt, bẩy đèn ... để bắt sâu non và sâu bọ trưởng thành.

+ Biện pháp hóa học:

Dùng thuốc hóa học

+ Biện pháp sinh học:

Dùng sâu bọ có ích để tiêu diệt sâu bọ gây hại: thả kiến vàng, nuôi ong mắt đỏ, bọ rùa ...

+ Biện pháp kiểm dịch thực vật:

Kiểm tra, xử lí hạt giống, cây giống khi vận chuyển từ vùng này sang vùng khác.