Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ren được vẽ theo quy tắc như thế nào ?

Ren được vẽ theo quy tắc như thế nào ? 

Hướng dẫn trả lời

Đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm,chân ren vẽ bằng nét liền mảnh.Vòng tròn đỉnh ren vẽ bằng nét liền đậm kín,còn chân ren vẽ 3/4 vòng tròn bằng nét liền mảnh