Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho a và b là hai đường thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng cách nào?

Cho a và b là hai đường thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng cách nào?

Trả lời:

_ Dựng mặt phẳng (P) qua a và song song với b

_ Tìm khoảng cách từ một điểm M thuộc b đến mặt phẳng (P).