Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kể tên một số loại ren thường dùng và công dụng của nó ?

Kể tên một số loại ren thường dùng và công dụng của nó ? 

Hướng dẫn trả lời 

Các loại ren thường dùng là: ren trục, ren lỗ, ren khuất ,Ren tam giác , ren hình than,ren tròn vv.

Ren dùng lắp ghép các chi tiết lại với nhau.