Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho đường tròn (C) có tâm I(1, 2) và bán kính bằng 3. Chứng minh rằng tập hợp các điểm M từ đó ta sẽ được hai tiếp tuyến với (C) tạo với nhau một góc 600 là một đường tròn. Hãy viết phương trình đường tròn đó.

Cho đường tròn (C) có tâm I(1, 2) và bán kính bằng 3. Chứng minh rằng tập hợp các điểm M từ đó ta sẽ được hai tiếp tuyến với (C) tạo với nhau một góc 600 là một đường tròn. Hãy viết phương trình đường tròn đó.

Trả lời:

 

Dễ thấy OM  = 6

Gọi tọa độ của M là (x, y), Ta có:

OM2 = (x – 1)2 + (y  - 2)2 = 36

Vậy quỹ tích M là đường tròn tâm I (1, 2), bán kính R = 6

Phương trình đường tròn là: x2 + y2 – 2x – 4y – 31 = 0