Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu thời vụ quà quy trình trồng cây gây rừng bằng cây non có bầu và bằng cây con rễ trần ở nước ta ?

Hãy nêu thời vụ quà quy trình trồng cây gây rừng bằng cây non có bầu và bằng cây con rễ trần ở nước ta ? 

Hướng dẫn trả lời

Thời vụ : 

Miền Bắc : Là mùa xuân và mùa thu

Miền Trung và các tỉnh miền Nam : thường trồng vào mùa mưa 

Quy trình 

- Cây non có bầu 

1. Tạo lỗ trong hố đất có chiều sâu lớn hơn chiều cao bầu đất 

2. Rạch bỏ vỏ bầu 

3. Đặt bầu vào lỗ trong hố 

4. Lấp và nén đất lần 1 

5. Lấp và nén đất lần 2 

6. Vun gốc 

- Cây non rễ trần 

1. Tạo lỗ trong hố đất 

2. Đặt cây vào lox trong hố 

3. Lấp đất kín gốc cây 

4. Nén đất 

5. Vun gốc