Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có a = 2RsinA; b = 2RsinB; c = 2RsinC, trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có  a = 2RsinA; b = 2RsinB; c = 2RsinC, trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Trả lời:

Ta sử dụng định lí Sin: \({a \over {\sin A}} = {b \over {\sin B}} = {c \over {\sin C}} = 2R\)

Từ đó suy  ra: a = 2RsinA; b = 2RsinB; c = 2RsinC