Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là hình cắt ? hình cắt dùng để làm gì ?

Thế nào là hình cắt ? hình cắt dùng để làm gì ? 

Hướng dẫn trả lời

Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể phía sau mặt phẳng cắt 

Dùng để biễu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.