Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung.

Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung. Tìm điều kiện để parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt, tại một điểm, và viết tọa độ của các giao điểm trong mỗi trường hợp đó.

Trả lời:

Giao điểm với trục tung P(0,c). Điều kiện để parabol cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt Δ = b2-ac > 0

Các trường hợp đặc biệt để Δ>0 là a>0, c0.