Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 7. Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng của nước muối đó.

Câu 7. Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng của nước muối đó.

Hướng dẫn:

Tra bảng khối lượng riêng, ta thấy khối lượng riông của nước là D = 1000 kg/m3 Ta có: 50g = 0,05kg và 0,05/ = 0,05dm3 = 0,0005m3 Khôi lượng của 0,5/ nước: m = 1000.0,0005 = 0,5 (kg) Khối lượng cua nước muối: M = 0,05 + 0,5 = 0,55 (kg) Vì sự hoà tan của muối ăn vào thể tích của nước muối tăng lên không đáng kể nên thể tích của nước muối vẫn là 0,5 l. Vậy khối lượng riêng của nước muối là: