Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 7. Hãy tính áp suất tại B, biết trọng lượng riêng của thủy ngân(hg)

Câu 7. Hãy tính áp suất tại B, biết trọng lượng riêng của thủy ngân(hg) là 136 000 N/m3. Từ đó suy ra độ lớn của áp suất khí quyển.

Giải:

Áp suất gây ra bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76 c m tác dụng lên B được tính theo  công thức: p = h.d = 0,76.136000 = 103360 N/M2.