Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kể tên các loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi. Để phát triển chăn nuôi, cần phải áp dụng các biện pháp gì trong khâu sản xuất thức ăn cho vật nuôi?

Kể tên các loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi. Để phát triển chăn nuôi, cần phải áp dụng các biện pháp gì trong khâu sản xuất thức ăn cho vật nuôi?

Trả lời:

- Các loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi: Thức ăn tinh, thức ăn xanh, thức ăn thô và thức ăn hỗn hợp.

- Để phát triển chăn nuôi, cần

+ Phát triển mạnh khả năng sản xuất và sử dụng thức ăn hỗn hợp,

+ tận dụng thêm thức ăn sẵn có ở địa phương để hạ giá thành sản phẩm