Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào ?

Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào ?

Trả lời:

- Hình chiếu trục đo vuông góc đều

+ Góc trục đo:

X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 120o

+ Hệ số biến dạng:

p = q = r = 1

- Hình chiếu trục đo của hình tròn:

+ Góc trục đo:

X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 135o

X’O’Z’ = 90o

+ Hệ số biến dạng:

p = r = 1

-q = 0,5