Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ?

Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ?

A) X.Pas.P

B) Ư/I.DOC                          

C) HUT.TXT-BMP

D) A.A-C.D;

E) HY*O.D;          

F) H T H.DOC

Trả lời:

Tên ở mục E sai vì chứa kí tự.

Các tên còn lại đúng.