Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ hệ thức a2 = b2 + c2 – 2bc cosA trong tam giá, hãy suy ra định lí Py-ta-go.

Từ hệ thức a2 = b2 + c2 – 2bc cosA trong tam giá, hãy suy ra định lí Py-ta-go.

Trả lời:

a2 = b2 + c2 – 2bc cosA

Khi góc A = 900 ⇒ cos A = 0

Do đó ta có: a2 = b2 + c2 (định lí Py-ta-go)