Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng các hình chiếu nào ?

Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng các hình chiếu nào ? 

Hướng dẫn trả lời

Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng hình chiếu đứng và hình chiếu bằng