Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những biện pháp chính nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

Nêu những biện pháp chính nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

Trả lời:

_ Biện pháp công trình

+ Làm ruộng bậc thang để  hạn chế dòng chảy rửa trôi

+ trồng cây ăn quả để nâng độ che phủ, hạn chế dòng chảy

- Biện pháp nông học:

+ Canh tác theo đường đồng mức để hạn chế dòng chảy

+ Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng để tăng độ phì nhiêu, tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

+ Bón vôi để giảm độ chua

+ Luân canh và xen canh gối vụ nhằm hạn chế sự bạc màu

+ Trồng cây thành băng để hạn chế dòng chảy rửa trôi

+ Nông lâm kết hợp giúp tăng độ che phủ, hạn chế sức phá của mưa, hạn chế dòng chảy.

+ Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn để tăng độ che phủ thảm thực vật, hạn chế dòng chảy, hạn chế lũ lụt.