Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hai đường thẳng chéo nhau d và d’. Đoạn thằng AB có độ dài a trượt trên d, đoạn thẳng CD có độ dài B trượt trên d’. Chứng minh rằng khối tứ diện ABCD có thể tích không đổi.

Câu 6. Cho hai đường thẳng chéo nhau d và d’. Đoạn thằng AB có độ dài a trượt trên d, đoạn thẳng CD có độ dài B trượt trên d’. Chứng minh rằng khối tứ diện ABCD có thể tích không đổi.

Hướng dẫn giải: (Hình 22)

Gọi h là độ dài đường vuông góc chung của d và d’, α là góc giữa hai đường thẳng d và d’. Qua B, A, C dựng hình bình hành BACF. Qua A,C, D dựng hình bình hành ACDE.

Khi đó CFD.ABE là một hình lăng trụ tam giác. Ta có:

VDABC=VDFCB=VBCDF

= \(\frac{1}{3}\) VCFD.ABE

= \(\frac{1}{3}\)hSFCD= \(\frac{1}{3}\) h. \(\frac{1}{2}\)ab. sinα

=\(\frac{1}{6}\)h. ab. sinα (là một số không đổi).