Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

A. Môdun của số phức z là một số thực

B. Môdun của số phức z là một số phức

C. Môdun của số phức z là một số thực dương

D. Môdun của số phức z là một số thực không âm.

Trả lời:

Môdun của số phức là một số phức không âm nên nó có thể bằng 0.

Chọn đáp án (C)