Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ kiểu Telex sau:

Hãy chuyển sang tiếng Việt đoạn gõ kiểu Telex sau: Mays tinhs laf mootj thieets bij khoong theer thieeus trong coong vieecj vawn phongf thowif nay.

Trả lời:

Ta có được đoạn gõ kiểu Telex là:

Máy tính là một thiết bị không thể thiếu trong công việc văn phòng thời nay.

a